Σπόροι

Οι σπόροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην διατροφή μας. Χρησιμοποιούνται στο πρωινό μας, αλλά και σε αρτοπαρασκευές, ιδιαίτερα όταν η διατροφή είναι ελεύθερη σιτηρών.

Κάποιοι από αυτούς αντικαθιστούν πολύ καλά το αυγό λόγω την ιδιότητας τους να δημιουργούν ζελέ όταν έρθουν σε επαφή με το νερό.