Μέταλλα & Αμινοξέα

Μέταλλα και αμινοξέα που ενεργοποιούν διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις στο σώμα μας, είναι όλα απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά.